Privacycheck Sociaal Domein

U heeft de vraag of er (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt of verstrekt mogen worden binnen de Wmo 2015? Privacychecksociaaldomein.nl informeert u welke wettelijke beperkingen en voorwaarden er in uiteenlopende gevallen gelden.

De privacycheck is een initiatief van Rotshuizen Geense Advocaten. De tool is informatief, richtinggevend en geenszins uitputtend bedoeld. Aan het gebruik en de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer uitleg

Deze website gebruikt cookies Ok